fb art
      Czech Republic United States of America USA Slovakia

NAŠE MISE

Misí České školy v Atlantě k poctě Karla Velana je vzdělávat děti a dospělé bez rozdílu věku a původu v českém jazyce a také je seznamovat s českou kulturou, historií a zeměpisem. Naší snahou je rozvíjet každé dítě tak, aby se co nejvíce sblížilo s rozdílnou kulturou svých předků a zároveň pomoci žákům získat sebevědomí a znalosti, které jim v budoucnu pomohou otevřít dveře a rozšíří pohled na okolní svět.

Naším cílem je vychovat česky mluvící generaci, která bude schopna nejen číst a psát v jazyce českém, ale také chápat, respektovat a milovat svá česká dědictví, kulturu a historii. Našim snem je v dětech vypěstovat cit a lásku k rodné zemi svých rodičů a prarodičů.

Výuka v naší škole je pojata v duchu metody „total immersion„, kdy se dítě po dobu těchto aktivit ocitá v prostředí, kde se mluví výhradně česky. Vzhledem k tomu, že tyto děti většinou vyrůstají v bikulturním prostředí, je to pro ně nejpřirozenější způsob jak si osvojit jazyk. Tento přístup, zásadně odlišný od klasické školní výuky cizích jazyků, která se především opírá o překládání jednotlivých slov, dítěti umožní rychlejší rozšiřování slovní zásoby. Dítě tak chápe rychleji i jazykovou strukturu.

Pevně doufáme, že tato snaha nejen přispěje k zachování českého jazyka a kultury mezi vyrůstající generací Čechů a Slováků žijících ve Spojených státech, ale také v mnoha aspektech vzbudí zájem o Českou republiku.

Těšíme se na každý školní den a úsměvy našich milých žáčků…protože jen oni jsou důvodem k této mravenčí práci!

Držte nám palce na cestě za českými slovíčky…

      

kalendář jmen