fb art
      Czech Republic United States of America USA Slovakia

karel-a-velanA. KAREL VELAN

A. Karel Velan, prezident Česko-Severoamerickej komory, je svetoznámy český priemyselník, filantrop a vedec. Narodil sa v roku 1918 v Ostrave a vyštudoval Technickú univerzitu v Brne. Po nástupe komunistov v roku 1948 odišiel aj s rodinou do Kanady.

V roku 1953 postavil v Montreale prvú továreň. K jeho zákazníkom patria oi. Aj loďstvo Spojených štátov. Jeho firma sa špecializuje na priemyselné armatúry a vlastné továrne nielen v Kanade a USA, ale aj vo Francúzsku, Portugalsku, Kórei a na Taiwane.

Karel Velan si zachoval vrelý vzťah k svojej domovine. S manželkou Oľgou venovali Českej republike viac ako milión dolárov na dobročinné účely. S husľovým virtuózom Josefom Sukom založili nadáciu na podporu mladých slovenských umelcov. Karel Velan podporuje štúdie slovenských lekárov v Kanade a v USA a významnú sumu prispel aj na obete povodní na Morave

Karel Velan je prezidentom a hlavným sponzorom kľúčového projektu Česko-Severoamerickej komory pre obchod a kultúru Inc., ktorým je kultúrne informačná webová služba www.czechevents.net.

Karel Velan bol veľmi nadšený nápadom Českej školy v Atlante a škola má jeho plnú podporu. Ešte raz by sme mu touto cestou radi poďakovali za poskytnutie finančného daru. Všetci z nás, ktorí sa v nemalej miere podieľajú na raste tohto projektu, si dobre uvedomujú, že bez štedrých finančných darov by naša škola nemohla vzniknúť a prekvitať. Ako neprofitová organizácia sme závislí na daroch od sponzorov, ako je pán Velan, a hlboko si vážime jeho podpory. Tešíme sa na budúcu spoluprácu a podporu našej českej a slovenskej komunity v Atlante.


Viac o živote pána Karla Velan
Nový Domov Velanovi slaví 95. narozeniny
Nový Domov Strana 6
Radio Praha Zahraniční Čech roku 2012

      

kalendář jmen