fb art
      Czech Republic United States of America USA Slovakia

NAŠE MISIE

Misiou Českej Školy v Atlante k pocte Karla Velan je vzdelávať deti a dospelých bez rozdielu veku a pôvodu v českom a slovenskom jazyku a tiež ich zoznamovať s českou/slovenskou kultúrou, históriou a geografiou. Našou snahou je rozvíjať každé dieťa tak, aby sa čo najviac zblížilo s rozdielnou kultúrou svojich predkov a zároveň pomôcť žiakom získať sebavedomie a znalosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu otvoriť dvere a rozšíri pohľad na okolitý svet.

Naším cieľom je vychovať slovensky a česky hovoriaci generáciu, ktorá bude schopná nielen čítať a písať v jazyku českom alebo slovenskom, ale aj chápať, rešpektovať a milovať svoje české a slovenské dedičstvo, kultúru a históriu.

Při výučbea v našej použivame metódu "totálnej imerzie", dieťa sa v priebehu školskych aktivít ocitá v prostredí, kde sa hovorí výhradne po česky alebo slovensky. Vzhľadom k tomu, že tieto deti väčšinou vyrastajú v dvojjazyčnom prostredí, je to pre nich najprirodzenejší spôsob ako si osvojiť jazyk. Tento prístup je zásadne odlišný od klasickej školskej výučby cudzích jazykov, ktorá sa predovšetkým opiera o preklad jednotlivých slov. Metoda "totálnej imerzie" dieťaťu umožnuje rýchlejšie rozširovanie slovnej zásoby. Dieťa tak chápe rýchlejšie aj jazykovú štruktúru.

Pevne dúfame, že táto snaha nielen prispeje k zachovaniu slovenského jazyka a kultúry medzi vyrastajúce generácií Čechov a Slovákov žijúcich v Spojených štátoch, ale aj v mnohých aspektoch vzbudí záujem o Českú republiku.

Tešíme sa na každý školský deň a úsmevy našich milých žiačikov ...

Držte nám palce na ceste za novými českými a slovenskými slovíčkami ...

      

kalendář jmen