fb art
      Czech Republic United States of America USA Slovakia

TRIEDY

 

atlanta skola broucek

 

Chrobáčikovia

(2-4 roky)
Deti sa učia prostredníctvom hudobnej a výtvarnej výchovy, hovoreného slova a divadla.

 

 

atlanta skola slunicko

 

Slniečka

(4-6 rokov)
Štruktúra výučby v triede slniečok je veľmi podobná výučbe v materskej škôlke.

 

 

atlanta skola kniha hulka

 

Kúzelníci

(6-12 rokov)
Školáci sa učí pomocou učebníc a školských zošitov, ale samozrejme aj pomocou hudobnej a výtvarnej výchovy.

 

 

sova

Sovy

(3-6 rokov)
Táto trieda je určená pre Slovenske deti v škole, a doraz je kladený na jednotlivca.

 

 

 

 

 

Včielky

 

 

Žabičky

      

kalendář jmen