fb art
      Czech Republic United States of America USA Slovakia

atlanta skola broucekCHROBÁČIKOVIA

Veková skupina: 2 - 4 roky

Keďže táto trieda je pre najmladšiu vekovú skupinu detí v škole, dôraz sa kladie na individuálny, láskavý a citlivý prístup k deťom. V triede Chrobáčikov sa bohato využíva prírodnín a prírodných materiálov. Deti sa učia formou spevu, hier a výtvarnej výchovy, a tým sa podporuje rozvoj ich hlbšieho myslenia, uvažovania a samostatného vyjadrovania. Hudobná výchova je veľkou súčasťou hodiny Chrobáčikov, kde sa deti prirodzene učia formou spevu a pohybu.

Hudobná výchova sa prelína takmer do všetkých našich každodenných činností. Podporujeme tiež naše kultúrne vystúpenia, ktorá by mala byť na kvalitnej úrovni v záujme harmonického a kultúrneho rozvoja detí.

Témy:

  • September - české znaky, rodina
  • Október - jeseň / farby, zvieratká
  • November - moje telo / čo nosím; mikuláš
  • December - Vianoce
  • Január - zima
  • Február - jedlo / čo rád jem; tvary
  • Marec - jar, môj deň
  • Apríl - počasie, Veľká noc
  • Máj - leto, prázdniny

Môžete nás kontaktovať na e-mail: broucci@czechschoolatlanta.com

      

kalendář jmen