fb art
      Czech Republic United States of America USA Slovakia

atlanta skola kniha hulkaKÚZELNÍCI

Veková skupina: 6 - 12 rokov

Všetci študenti používajú rovnakú učebnicu a pracovný zošit - Čeština pre malé cudzincov 1. Študenti nasledujú aj celoročné témy. Tieto témy sú rovnaké pre všetky triedy Českej školy v Atlante. Kúzelníci pracujú na projekte Lexikon. Lexikón bude súhrn celoročnej práce žiakov. Meno Lexikon bolo použité v českom filme "Dívka na koštěti" (The Girl on the Broomstick), ktorý má nadväzujúce diel "Saxana a Lexikón kúziel" (Saxana and Lexikon of magic).

Témy:

  • September - české znaky, rodina
  • Október - jeseň / farby, zvieratká
  • November - moje telo / čo nosím; mikuláš
  • December - Vianoce
  • Január - zima
  • Február - jedlo / čo rád jem; tvary
  • Marec - jar, môj deň
  • Apríl - počasie, Veľká noc
  • Máj - leto, prázdniny

Môžete nás kontaktovať na e-mail: kouzelnici@czechschoolatlanta.com

      

kalendář jmen