fb art
      Czech Republic United States of America USA Slovakia

atlanta skola slunickoSLNIEČKA

Veková skupina: 4 - 6 rokov

Každú hodinu začíname pozdravom všetkých detí navzájom a spevom českej hymny "Kde domov môj".

V priebehu školského roka sa deti učia a oboznamujú sa s českými zvyky, sviatky, kultúrou a s množstvom zaujímavých tém rozdelených podľa mesiacov:

 

  • September - české znaky, rodina
  • Október - jeseň / farby, zvieratká
  • November - moje telo / čo nosím; mikuláš
  • December - Vianoce
  • Január - zima
  • Február - jedlo / čo rád jem; tvary
  • Marec - jar, môj deň
  • Apríl - počasie, Veľká noc
  • Máj - leto, prázdniny

V triede sa hovorí prevažne česky, ale vzhľadom na to, že máme aj po česky nehovoriaci deti, používa sa doplnkovo ​​aj angličtina. K výučbe sú používané knihy, pracovné zošity, hry, rozprávanie. Ku každej téme sú pripravené aktivity. Deti vyrábajú zaujímavé veci a tiež darčeky pre svojich rodičov k rôznym sviatkom.

Môžete nás kontaktovať na e-mail: slunicka@czechschoolatlanta.com

      

kalendář jmen